Websitet https://www.teglgaardshaven.dk ejes og publiceres af

Teglgårdshave ApS
Amaliegade 15, 2
1256 København K

Telefon: +4531107637
E-mail: info@sf-management.dk
CVR-nr.: 38358928

Teglgårdshave ApS behandler personoplysninger forsvarligt og i overensstemmelse med persondataloven. Vi bestræber os på at minimere anvendelsen af personfølsomme oplysninger og behandler indhentede persondata med respekt og ansvarlighed.

Ved din kontakt til os via hjemmesiden indhentes aktivt et samtykke fra dig, hvormed du accepterer Teglgårdshave ApS’s betingelser og vilkår for persondatahåndtering. Hvis du kontakter os på anden vis og afgiver persondata, skal du underskrive en erklæring, hvorved du accepterer Teglgårdshave ApS’s betingelser og vilkår for persondatahåndtering.

Persondatapolitik og -betingelser

Baggrund og formål for oplysninger
I forbindelse med vores ydelser indsamler og behandler Teglgårdshave ApS’ som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette gør vi, for at kunne ekspedere din henvendelse og henvise dig til en bolig.

Frivillighed
Du afgiver personoplysningerne frivilligt og er således ikke forpligtet til at give os disse.

Typer af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende type af personoplysninger:

  • Almindelige kategorier af personoplysninger i form af for- og efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Behandling af oplysninger
Vi indsamler og opbevarer data til bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Vi behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type persondata, der er relevante for os. Vi bruger for eksempel ikke flere persondata, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Såfremt vi får behov for at anvende persondata til et andet formål end det, som persondata oprindeligt er indsamlet til, oplyser vi de registrerede personer herom og indhenter eventuelt pligtigt samtykke hertil. Har vi brug for samtykke, er et samtykke frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type persondata og omfanget heraf, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Vi kontrollerer, at de persondata, som vi behandler, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende. For at sikre kvaliteten af persondata, har vi interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af persondata.

Vi videregiver ikke persondata, uden at vi har lov til det. Vi videregiver således ikke persondata til tredjepart, hvis vi ikke har din accept hertil eller har en lovlig hjemmel til det. En videregivelse af persondata kan blive aktuel i det tilfælde, at vi er retsligt forpligtet som led i indberetning til en myndighed.

Beskyttelse af oplysninger
Vi beskytter persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, har vi en proces for håndtering heraf, og vores kunder, de registrerede personer og Datatilsynet vil om nødvendigt blive underrettet herom.

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Følsomme personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes, dog senest 12 måneder efter brug. Opbevaringsperioden for øvrige personoplysninger, afhænger af det pågældende formål, og kriterierne for sletning omfatter blandt andet hvor længe, vi skal bruge persondata for at opfylde vores forpligtelser, og om vi er underlagt en forpligtelse til at opbevare oplysningerne i en vis periode i henhold til dansk ret.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for “senest opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Cookies
Når du besøger https://www.teglgaardshaven.dk indsamler vi automatisk oplysninger om dit besøg, fx hvilke sider du åbner, om du har været her før, og hvilket websted eller søgemaskine du kom fra. Den information, vi automatisk indsamler fra dit besøg, er ikke personlig. Den bruges ikke til at identificere dig som person, men til at følge tendenser i generel brugeradfærd på vores website.

Du kan læse mere herom nedenfor under afsnittet ”Brug af cookies”.

Links til andre hjemmesider
Teglgårdshave ApS’s service kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives af os. Hvis du klikker på en tredjeparts link, vil du blive dirigeret til en tredjeparts hjemmeside. Vi anbefaler dig at gennemlæse fortrolighedspolitikken for hvert websted, som du besøger. Dette skyldes, at vi ingen kontrol har over tredjemands hjemmesider og derfor ikke påtager os ansvar for indhold, fortrolighedspolitik eller praksis i tredjeparts websteder eller tjenester.

Indsigelser og klage om oplysninger
I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Kontakt angående personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Teglgårdshave ApS, skal du rette henvendelse på

  • info@sf-management.dk eller
  • +4531107637

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.

Brug af cookies

Hvad er en cookie?
En cookie er et stykke information, som opbevares på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Formålet med cookies
Teglgårdshave ApS anvender cookies, så vi

  • kan huske dine indstillinger,
  • ved hvor mange, der besøger vores website

Websitet anvender cookies fra Google Inc., der således har adgang til de pågældende cookies. Til at måle trafikken på websitet bruger websitet derudover cookies fra Google Analytics. Disse cookies kan fravælges her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvad er cookie-loven?
Cookie-loven skal beskytte brugere mod uretmæssig opsamling af deres brug af websteder. Alle danske netsteder er forpligtet til at informere om hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”, som er en del af et EU-direktiv om beskyttelse af privatlivets fred i elektronisk kommunikation.

Vores brug af cookies på dette website
På Teglgårdshave ApS’s website bruger vi cookies til at opsamle 100% anonym information om brugernes færden. Vi anvender den opsamlede viden til at forbedre vores website, så du som besøgende hurtigst og lettest muligt finder den information, du har brug for hos os. Hvis du logger på eller handler hos os, anvender vi tillige cookies til at sikre teknisk gennemførsel af de nævnte services.

Hvordan vælger jeg cookies fra?
Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies. Bemærk at det kan betyde, at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør.

Vejledning i at slette cookies på Microsoft Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-vista/delete-your-internet-cookies

Vejledning i at slette cookies på Mozilla Firefox browser:
http://support.mozilla.com/da/kb/deleting%20cookies

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser:
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=da&answer=95647

Vejledning i at slette cookies i Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5049

Vejledning i at slette cookies på Safari iOS:
http://support.apple.com/kb/HT1677

Senest opdateret den 16.04.2020

Menu